بیمه تکمیلی درمان ،عمر و حادثه

به اطلاع میرساند کسانیکه مایل به برقراری بیمه تکمیل درمان ، عمر و حادثه می باشند می بایست تا تاریخ 25/12/1392 جهت ثبت نام به واحد رفاه مجمع امورصنفی توزیعی و خدماتی تهران بنشانی خیابان انقلاب خیابان بهار جنوبی خیابان سمنان پلاک 10 مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:

کپی صفحه اول و دوم شناسنامه افراد

کپی کارت ملی همه افراد

کپی جواز کسب

کپی صفحه اول دفترچه بیمه (تامین اجتماعی - خدمات درمانی)

یک قطعه عکس پشت نویسی شده برای همه افراد

شماره حساب بانک ملت برای سرپرست خانواده

حق بیمه سرپرست 4200000 ریال برای یکسال

حق بیمه هرنفر تحت تکفل 4000000 ریال برای یکسال

/ 0 نظر / 38 بازدید