بخشودگی جرایم مالیاتی

با توجه به اعلام ریاست محترم امورمالیاتی شهر تهران و نظر به حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی به استحضار میرساند بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه اعضای محترم تحت پوشش این اتحادیه که دارای بدهی مالیاتی می باشند تا تاریخ 28/12/1392 نسبت به پرداخت اصل بدهی های مالیاتی خود اقدام نمایند در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش آنان طبق قانون حداکثر مساعدت لازم توسط ادارات کل امورمالیاتی ذیربط معمول خواهد گردید.

/ 0 نظر / 30 بازدید